FUSTA

Pirogravat

Disseny, pirogravat: marcat, matitzats, gravats, textures...Complements: tints, patinats...Acabats: Vernís, cera, goma laca...

 

Taracea

Disseny, preparació de peces, aplicació de peces, pulits, acabats.

Decoració

Preparació fusta.

Tints: tipus, aplicació, decoracions, acabats.

Decapé: tractament prèvi, diferents decapès, colors, acabats.

Patinats: Aplicació de la base, tipus de pàtina i aplicació, textures i dibuixos, acabats.

Envellits: Preparació de la fusta, marques, porus...tenyits o pintats, pàtines/ tints envellidors, acabats.

Pintat: Disseny, pintura, acabat.

Decoupage: Disseny, decoració prèvia, preparació paper/tela, encolat, acabats.

Stencil: Disseny, realització de la plantilla, tècniques de l'stencil, diferents acabats.

Mosaic-Trencadís: disseny, preparació del material: ceràmica, vidre..., aplicació del suport, reompliment i pulit.

Estany: Disseny, preparació de la fusta, preparació  de l'estany, aplicació i col.locació, textures, acabats.

Pa d'Or: Preparació de la fusta, aplicació base pa d'or, aplicació pa d'or, preparació, envellit i acabats.

 

 


Restauració

+info....
+info....