PINTURA

Pintura a l'Oli / Acrílic


ESBOÇ: Esboç, Enquadrament, esbocetat amb el color.

PINTURA AMB PINCELLS:Tipus de pincells, de pèls, tècniques d' aplicació, sombrejats, textures i acabats.

PINTURA AMB ESPÀTULA: Tècnica, aplicació del color, sombrejats, textures i acabats.

TÈCNICA:  Matitzos, llums i ombres, tractament del volum, finalització de l'obra.

SIGNATURA.

 

Tècniques Mixtes


DISSENY: Enquadrament, disseny de l'obra: volum, textures, color...

MATERIALS:  Aplicació i experimentació amb elements i tècniques aplicables a qualsevol suport.

Productes de fixació per a textures i volums.

PINTURA: Pintura Acrílica O pintura a l'Oli, procés d'aplicació de la pintura, pàtines, veladures, pintures amb volum.

ACABATS: Fixació del color, signatura.