SORRA


Quadres, llàmpares, safates...

DISSENY: Elaboració del disseny, elecció de la gama cromàtica, Dibuixar disseny al suport.

APLICACIÓ: Preparació procés, tècnica aplicació de la sorra, matitzats, volums, reomplir, enganxat i polit.

ACABATS.

MUNTATGE: Preparació encofrats, encolat, cosit.

 

 

Sorra amb relleu


APLICACIÓ SOBRE VIDRE, FUSTA, TELA...

Disseny.

Preparació motiu.

Aplicació sorra: matitzats, volums.

Acabats.