Galeria d'alumnes

Treballs de fusta

La fusta està sent un element molt treballat per els artistes del taller, en una gran diversitat de tècniques, ja sigui fusta natural, reciclada, DM, aglomerats....aquí podem veure els darrers treballs que han finalitzat en el curs 2016/17 a Novart.

 

La madera esta siendo un elemento muy trabajado por los artistas del taller, con una gran diversidad de técnicas, ya sea en madera natural, reciclada, DM, aglomerados...a continuación, podemos ver los últimos trabajos que se finalizaron en el curso 2016/17 en Novart.

El módulo del blog no se puede utilizar en un artículo de blog.

Escribir comentario

Comentarios: 0

ESCOLA NOVART - Taller D'art

C/Rogent, 11bis

08026 (Clot) Barcelona

escolanovart@gmail.com

659 235 287