SORRA


Quadres, llàmpares, safates...

DISSENY: Elaboració del disseny, elecció de la gama cromàtica, Dibuixar disseny al suport.

APLICACIÓ: Preparació procés, tècnica aplicació de la sorra, matitzats, volums, reomplir, enganxat i polit.

ACABATS.

MUNTATGE: Preparació encofrats, encolat, cosit.

 

 

Sorra amb relleu


APLICACIÓ SOBRE VIDRE, FUSTA, TELA...

Disseny.

Preparació motiu.

Aplicació sorra: matitzats, volums.

Acabats.

Per a venir a classe


Horaris de classes

DILLUNS

17h a 19h

19h a 21h

 

DIMARTS

9.30h-11.30h

15h-17h

17h-19h

19h-21h

 

DIMECRES

11.30h-13.30h

19.30h-21,30h

DIJOUS

9.30h-11.30h

15.30h-17.30h

17.30h-19.30h

DIVENDRES

19H-21H(JOVES)

DISSABTE

10h-12hESCOLA NOVART - Taller D'art

C/Rogent, 11bis

08026 (Clot) Barcelona

escolanovart@gmail.com

659 235 287