L'ESCOLA

Fundada a Barcelona al 1986, per la ceramista Toñi Asensio.

...EN ACTUALITZACIÓ....

L'EQUIP
L'EQUIP

La dinamització i ampliació constant de les numeroses tècniques artístiques, proporciona a l'alumne, els coneixements suficients per a crear i experimentar amb els diferents materials.

El programa del curs és personalitzat per a cada alumne, cubrint les seves necessitats, en cada moment.

 VINE AL TALLER SI VOLS.....

 .......preparar-te professionalment........experimentar com els grans artistes..

....practicar un hobby molt satisfactori........omplir la teva vida d'art.


ESCOLA NOVART - Taller D'art

C/Rogent, 11bis

08026 (Clot) Barcelona

escolanovart@gmail.com

659 235 287